tel : 575 308 833      tel : 575 308 834      email : kontakt@dp-security.pl

Agencja ochrony DP SECURITY

Indywidualne podejście / Profesjonalizm / Szybkość działania

ochrona fizyczna

Pracownicy agencji ochrony osób i mienia DP Security Warszawa przechodzą staranną procedurę rekrutacyjną, posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wszyscy są jednolicie umundurowani w sposób dostosowany do specyfiki obiektu oraz w sposób zaakceptowany przez Zleceniodawcę.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki obiektu nasza agencja ochroniarska każdorazowo tworzy szczegółowy zakres obowiązków oraz procedur postępowania zwany instrukcją ochrony obiektu.  

 

Realizujemy usługi w zakresie stacjonarnej ochrony fizycznej obiektów o charakterze:

 • Biurowym,
 • Przemysłowym i magazynowym,
 • Mieszkalnym ( rezydencje, osiedla mieszkaniowe),
 • Handlowym i użyteczności publicznej.

 

Usługi ochroniarskie występują jako stałe lub doraźne czynności zgodnie z zapisami umowy oraz instrukcją ochrony obiektu a polegają w szczególności na:

 • Ochronie przed osobami stwarzającymi w sposób oczywisty zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu,
 • Wzywaniu osób nieposiadających uprawnień do przebywania na terenie obiektu lub zakłócających porządek do opuszczenia chronionego terenu,
 • Przeciwdziałaniu próbom przywłaszczenia lub dewastacji mienia,
 • Prowadzeniu wymaganej dokumentacji tj. książki służby pracowników ochrony, ewidencji ruchu osobowego oraz pojazdów, ewidencji wydawania kluczy itp.,
 • Wykonywaniu regularnych obchodów terenu obiektu podlegającego ochronie,
 • Dbaniu o porządek oraz dobrą organizację obiektu. Współpraca z  administracją/zarządcą, działem technicznym, sprzątającym,
 • Dodatkowo inne czynności uzgodnione z agencją ochrony DP Security a Zleceniodawcą np. odbieranie korespondencji, obsługa centrali telefonicznej i inne czynności ochroniarskie.

Wykonujemy zlecenia na terenie Warszawy jak również w pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego. 

 

 

 

Agencja ochrony DP Security Warszawa - firmy ochroniarskie w Warszawie

Odwiedź nas na facebooku