tel : 575 308 833      tel : 575 308 834      email : kontakt@dp-security.pl

DP SECURITY

Indywidualne podejście / Profesjonalizm / Szybkość działania

audyt bezpieczeństwa

Agencja ochrony DP SECURITY profesjonalnie przeanalizuje obecny stan bezpieczeństwa Państwa obiektu. Jego istota polega między innymi na wszechstronnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa, zdefiniowaniu najistotniejszych zagrożeń (zarówno wewnątrz jak i w strefie zewnętrznej obiektu), weryfikacji skuteczności działania służby ochrony oraz trafności doboru procedur bezpieczeństwa. 

Audyt pozwala na wszechstronną ocenę funkcjonującego w obiekcie systemu ochrony a co za tym idzie jego optymalizację lub wskazanie obszarów, których modyfikacja pozwoli na trafniejszy dobór środków do lepszej eliminacji potencjalnych zagrożeń. 

Przykładowy zakres Audytu Bezpieczeństwa obejmuje:

 • Analizę potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych obiektu,
 • Ocenę funkcjonowania ochrony fizycznej obiektu,   
 • Ocenę wykorzystywanych systemów zabezpieczenia technicznego (systemy alarmowe, systemy CCTV, kontroli dostępu itp.),
 • Przeprowadzeniu testów sprawności wykonywania przez firmę ochroniarską oraz personel obiektu procedur o różnych porach w dzień oraz w nocy,
 • Wszechstronną analizę dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemów bezpieczeństwa obiektu w tym planu ochrony, dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia technicznego obiektu, regulaminu obiektu, 

   

   

   

  Agencja ochrony DP Security Warszawa - firma ochroniarska w Warszawie, audyt bezpieczeństwa

Odwiedź nas na facebooku