tel : 575 308 833      tel : 575 308 834      email : kontakt@dp-security.pl

O Firmie

Agencja Ochrony Osób i Mienia DP SECURITY Sp. z o.o. swoją działalność prowadzi na podstawie koncesji MSWiA Nr L - 0253 / 16. Priorytetem w naszej działalności jest sprostanie wymaganiom każdego Klienta, gdzie zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa realizowane jest przez profesjonalny i kompleksowy serwis doświadczonych specjalistów. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na przygotowanie i kompleksową realizację zadań związanych ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia oraz systemami zabezpieczeń technicznych. Stosujemy bardzo wysokie kryteria doboru pracowników, co pozwala nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim przygotowaniem, wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami psychofizycznymi do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności.

Indywidualne podejście, profesjonalizm i szybkość reakcji to cechy które nas wyróżniają.

Other website builders like WittyThemes including an array of responsive website templates and different WordPress layouts and themes. Also, using software like Weebly is fairly a good option.

Pracownicy ochrony DP Security przechodzą staranną procedurę rekrutacyjną, posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wszyscy są jednolicie umundurowani w sposób dostosowany do specyfiki obiektu oraz w sposób zaakceptowany przez Zleceniodawcę.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki obiektu każdorazowo tworzymy szczegółowy zakres obowiązków oraz procedur postępowania zwany instrukcją ochrony obiektu.  

 

Realizujemy zadania w zakresie ochrony fizycznej obiektów o charakterze:

 • Biurowym,
 • Przemysłowym i magazynowym,
 • Mieszkalnym ( rezydencje, osiedla mieszkaniowe),
 • Handlowym i użyteczności publicznej.

 

Ochrona fizyczna występuje jako stałe lub doraźne wykonywanie czynności zgodnie z zapisami umowy oraz instrukcją ochrony obiektu a polega w szczególności na:

 • Ochronie przed osobami stwarzającymi w sposób oczywisty zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu,
 • Wzywaniu osób nieposiadających uprawnień do przebywania na terenie obiektu lub zakłócających porządek do opuszczenia chronionego terenu,
 • Przeciwdziałaniu próbom przywłaszczenia lub dewastacji mienia,
 • Prowadzeniu wymaganej dokumentacji tj. książki służby, ewidencji ruchu osobowego oraz pojazdów, ewidencji wydawania kluczy itp.,
 • Wykonywaniu regularnych obchodów terenu podlegającego ochronie,
 • Dbaniu o porządek oraz dobrą organizację obiektu. Współpraca z  administracją/zarządcą, działem technicznym, sprzątającym,
 • Dodatkowo inne czynności uzgodnione z DP Security a Zleceniodawcą np. odbieranie korespondencji, obsługa centrali telefonicznej.
Odwiedź nas na facebooku